Yürütülen Projeler

  1. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)
  2. Moodle Uzaktan Eğitim Sistemi http://online-learning.gidatarim.edu.tr
  3. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
  4. Kütüphane otomasyonu
  5. Web Sayfaları
  6. Telefon Rehberi